Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6
35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ: 2231024316 & 2231034814
email:sdplam@otenet.gr

ΑΡ.ΠΡ. 162 ΛΑΜΙΑ: 01-03-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 552/01-02-2010 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας,
Καλούμε
Τα μέλη του ΣΔΠΦ σε τακτική ΓΣ , που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Λυκούργου 6, στον 2ο όροφο και με:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής συνέλευσης και δυο Γραμματέων
2. Έγκριση Απολογισμού 2009
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2010
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου ε παρ.4 του καταστατικού του Συνδέσμου μας.
Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει μέχρι της 15 Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και από ώρες 19.00 -21.00.
Εισηγητής για τα θέματα που θα συζητηθούν ορίστηκε ο κ. Χαρίλαος Ντζάθας.
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εκτός των παραπάνω και την έγγραφη ειδοποίηση προς όλα τα μέλη για την εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εξόφληση των οφειλομένων προς τον Σύνδεσμο συνδρομών η οποιασδήποτε άλλης οφειλής προς αυτόν.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και χώρο.

Με εντολή Δ.Σ./Σ.Δ.Π.Φ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρόπουλος Ιωάννης Παπακώστας Αθανάσιος