Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΔΠΦ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6
35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ & FAX :2231024316
email:sdplam@otenet.gr


ΑΡ.ΠΡ: 01 Λαμία 17-01-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Με την υπ’ αριθμ. 567/9-1-2012 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας,
Καλούμε
Τα μέλη του ΣΔΠΦ σε τακτική ΓΣ , που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00, στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Λυκούργου 6, στον 2ο όροφο και με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής συνέλευσης και δυο Γραμματέων
2. Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού 2011
3. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής
4. Εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών Δ.Σ.
5. Εκλογή τριών (3) τακτικών μελών για εξελεγκτική επιτροπή.


Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου ε παρ.4 του καταστατικού του Συνδέσμου μας.
Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.
Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012, έως τις 20:00.
Εισηγητές για τα θέματα που θα συζητηθούν ορίστηκαν οι κ.κ. Σπυρόπουλος Ιωάννης και Ξαρχάς Νικόλαος.

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εκτός των παραπάνω και την έγγραφη ειδοποίηση προς όλα τα μέλη για την εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εξόφληση των οφειλομένων προς τον Σύνδεσμο συνδρομών η οποιασδήποτε άλλης οφειλής προς αυτόν.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και χώρο.

Με εντολή Δ.Σ./Σ.Δ.Π.Φ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρόπουλος Ιωάννης Παπακώστας Αθανάσιος