Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια των επιμορφωτικών συγκεντρώσεων, την Δευτέρα 11/2/2013 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Συνδέσμου, θα διδάξει ο κ. Κρίκης Ιωάννης.
Η παρουσία όλων ειναι υποχρεωτική.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΣΔΠΦ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   Δ. ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗΣ