Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΜε την υπ’ αριθμ. 580/25-02-2013 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας,
Καλούμε
Τα μέλη του ΣΔΠΦ σε τακτική ΓΣ , που θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα  19.00, στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Λυκούργου 6, στον 2ο όροφο και με:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Εκλογή Προέδρου Γενικής συνέλευσης και δυο Γραμματέων
2.    Έγκριση Απολογισμού 2012
3.    Έγκριση Προϋπολογισμού 2013
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου ε παρ.4 του καταστατικού του Συνδέσμου μας.
Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει μέχρι της 4 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα  και από ώρες 19.00 -21.00.
Εισηγητής για τα θέματα που θα συζητηθούν ορίστηκε ο κ. Ξαρχάς Νικόλαος.
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εκτός των παραπάνω και την έγγραφη ειδοποίηση προς όλα τα μέλη για την εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εξόφληση των οφειλομένων προς τον Σύνδεσμο συνδρομών η οποιασδήποτε άλλης οφειλής προς αυτόν.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο και χώρο.
    
                 Με εντολή Δ.Σ./Σ.Δ.Π.Φ.
Ο Πρόεδρος               Ο  Γενικός Γραμματέας


Σπυρόπουλος Ιωάν.        Λιτοσελίτης Δημ.