Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6
35100 ΛΑΜΙΑ
Λαμία 05-05-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012


Όλοι οι διαιτητές εν ενεργεία και μη θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση στα γραφεία του Συνδέσμου ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2011.

Οι εν ενεργεία Διαιτητές θα καταβάλλον για το Κ.Α.ΔΙ.Π. μαζί με τη Δήλωση Προσφοράς Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης προηγούμενης περιόδου 2010 – 2011.
α) Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές τοπικών πρωταθλημάτων 20 ευρώ
β) Διαιτητές Δ’ Εθνικής 40 ευρώ
γ) Διαιτητές Γ’ Εθνικής 60 ευρώ
δ) Διαιτητές Β’ Εθνικής 80 ευρώ
ε) Διαιτητές Α’ Εθνικής 200 ευρώ
στ) Βοηθοί Διαιτητές Δ’ Εθνικής 20 ευρώ
ζ) Βοηθοί Διαιτητές Γ’ Εθνικής 40 ευρώ
η) Βοηθοί Διαιτητές Β’ Εθνικής 50 ευρώ και
θ) Βοηθοί Διαιτητές Α’ Εθνικής 100 ευρώ.
Οι μη εν ενεργεία διαιτητές καταβάλλουν για το Κ.Α.ΔΙ.Π. μαζί με τη δήλωση προσφοράς υπηρεσιών:
α) οι παρατηρητές διαιτησίας Δ’ κατηγορίας 25 ευρώ
β) οι παρατηρητές διαιτησίας Γ’ κατηγορίας 30 ευρώ
γ) οι παρατηρητές διαιτησίας Β’ κατηγορίας 40 ευρώ
δ) οι παρατηρητές διαιτησίας Α’ κατηγορίας 100 ευρώ
ε) οι άνω των 63 ετών και οι μη επιλεγέντες ως παρατηρητές διαιτησίας ανεξαρτήτως ηλικίας, 10 ευρώ
στ) τα Μέλη της Κ.Ε.Δ. 500 ευρώ και
ζ) τα Μέλη του Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε. 60 ευρώ.

Αριθμός λογαριασμού ΚΑ.ΔΙ.Π : 155 / 482163–71 Εθνικής Τράπεζας.

Τα γραφεία του Συνδέσμου θα είναι ανοικτά κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από 19.00 έως 21.00.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Παπακώστας