Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Δελτίο Τύπου ΚΕΔ/ΕΠΟ (31/5/2011)

Από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές – βοηθοί διαιτητές που θα συμμετάσχουν στο ετήσιο σεμινάριο προεπιλογής 2011-2012 οφείλουν να προσκομίσουν τις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:


* Διαιτητές – βοηθοί διαιτητές Super League, Διαιτητές- βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας και Διαιτητές 3ης κατηγορίας πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς ( Ιούνιος-Ιούλιος 2011) από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.
* Διαιτητές 4ης κατηγορίας και βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας καρδιογράφημα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό και οφθαλμολογική εξέταση μόνο από δημόσιο νοσοκομείο με τις σχετικές γνωματεύσεις.
* Υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας και υποψήφιοι βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας, ακτινογραφία θώρακα-τηλεκαρδίας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό, καρδιογράφημα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό και οφθαλμολογική εξέταση μόνο από δημόσιο νοσοκομείο με τις σχετικές γνωματεύσεις.

Επίσης ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας οι οποίοι θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια προεπιλογής, θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου. Οι παρατηρητές και εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν μαζί τους και το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου.