Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6
35100 ΛΑΜΙΑ

                     

                                  Λαμία   16-02-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 

   Με την υπ’ αριθμ. 594/16-02-2015, ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας,

Καλούμε

   Τα μέλη του ΣΔΠΦ σε τακτική ΓΣ , που θα γίνει στις 8 Μαρτίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα  19.00, στα γραφεία του Συνδέσμου στην οδό Λυκούργου 6, στον 2ο όροφο και με:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1)  Εκλογή Προέδρου Γενικής συνέλευσης και δυο Γραμματέων.

2)  Έγκριση Προϋπολογισμού 2015.


   Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου ε παρ.4 του καταστατικού του Συνδέσμου μας.

  Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών πρέπει να γίνει μέχρι της 2 Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρες 19.00-21.00.

Εισηγητές για τα θέματα που θα συζητηθούν ορίστηκαν οι κ.κ.  Σπυρόπουλος Ιωάννης και Ξαρχάς Νικόλαος.

   Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εκτός των παραπάνω και την έγγραφη ειδοποίηση προς όλα τα μέλη για την εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, εξόφληση των οφειλομένων προς τον Σύνδεσμο συνδρομών η οποιασδήποτε άλλης οφειλής προς αυτόν.

  Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο.

Με εντολή Δ.Σ./Σ.Δ.Π.Φ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 
Σπυρόπουλος Ιωάννης                Παπακώστας Αθανάσιος