Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΚΕΔ/ΕΠΟ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013-2014

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές και εκπαιδευτές διαιτησίας όλων των Εθνικών κατηγοριών (αξιολογημένοι την αγωνιστική περίοδο 2012-2013), που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση (με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσής τους) στο fax 210 9359666, αποκλειστικά και μόνο στις παρακάτω ημερομηνίες:
 - Διαιτητές Football League-2 και Δ΄ Εθνικής, από 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2013.
 - Βοηθοί διαιτητές Football League-2, από 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου 2013.
 - Παρατηρητές Football League-2 και Δ΄ Εθνικής, από 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2013.
 - Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας Football League, από 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2013.
 - Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας Super League, από 27 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013.
 - Οι εκπαιδευτές θα υποβάλουν αίτηση στη ίδια χρονική προθεσμία που θα υποβάλλουν και ως παρατηρητές.
 - Όσοι είναι μόνο εκπαιδευτές θα υποβάλλουν αίτηση από 29 Απριλίου έως  1 Μαΐου 2013.

Η αίτηση την παρατηρητών θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παράβολο των:
·         Εκατόν πενήντα  (150 €) ευρώ για τη Super League
·         Ογδόντα (80 €) ευρώ για τη Football League
·         Εξήντα (60 €) ευρώ για τη Football League-2,
·         Πενήντα (50 €) ευρώ για τη Δ΄ κατηγορία
Η αίτηση των Εκπαιδευτών θα πρέπει θα πρέπει να συνοδεύεται από το παράβολο των πενήντα (50 €)  ευρώ.
Η κατάθεση του αντιτίμου θα γίνεται στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Π.Ο.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5082-021583-531
ALPHA BANK: 99 300 200 2000-209
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.      Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο περιόδου 2012-2013 και απέτυχαν σε γραπτές η αγωνιστικές δοκιμασίες.
2.      Υποψήφιοι νέοι Παρατηρητές –Εκπαιδευτές που δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία θα υποβάλουν αίτηση από 15 Απριλίου έως 18 Απριλίου 2013.
3.      Η αίτηση των ΝΕΩΝ Παρατηρητών –Εκπαιδευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο παράβολο των:
Πενήντα (50 €) ευρώ για Παρατηρητής
Πενήντα (50 €) ευρώ για  Εκπαιδευτής.
 
 Εξεταστέα ύλη σεμιναρίων 2013
Στην ενότητα Διαιτησία_ Εκπαίδευση Διαιτησίας_ Εξεταστεά Ύλη έχουν αναρτηθεί οι ερωτήσεις-απαντήσεις των Κανόνων του Παιχνιδιού και των ΚΑΠ (Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών) που θα αποτελέσουν την εξεταστέα ύλη των γραπτών εξετάσεων στα σεμινάρια προεπιλογής της αγωνιστικής περιόδου 2013-14.
Επίσης, οι εξετάσεις στις εικόνες με φάσεις (video test) θα γίνουν σε εξεταστέα ύλη, που θα προέρχεται αποκλειστικώς από τα UEFA DVD, τα οποία η ΚΕΔ έχει προωθήσει στις Επιτροπές Διαιτησίας των ΕΠΣ και ειδικότερα από αυτά με τίτλο: RAP 2010-A, RAP 2010-B, RAP 2011-A, RAP 2011-B KAI RAP 2012-A.