Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

ΤΑ ΟΡΙΑ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ Diaitisia.gr,
Τα όρια λαθών, ανά κατηγορία εξεταζόμενων, για τις φετινές εξετάσεις.


Συγκεκριμένα, τα όρια έχουν ως εξής:

Εκπαιδευτές Διαιτησίας

Γραπτές εξετάσεις (Άριστα 100)

1η κατηγορία: 80
2η κατηγορία: 75
3η κατηγορία: 75

Video Tests (Άριστα 100)


1η κατηγορία: 70
2η κατηγορία: 60
3η κατηγορία: 60

Προφορική ή γραπτή ανάπτυξη θέματος (Άριστα 100)

Όλες οι κατηγορία: 65

Παρατηρητές Διαιτησίας


Γραπτές εξετάσεις (Άριστα 100)

1η κατηγορία: 85
2η κατηγορία: 80
3η κατηγορία: 80
4η κατηγορία: 70

Video Tests (Άριστα 100)

1η κατηγορία: 70
2η κατηγορία: 60
3η κατηγορία: 60
4η κατηγορία: 60

Σύνταξη Έκθεσης Παρατηρητή (Άριστα 100)


Όλες οι κατηγορία: 70

Διαιτητές

Γραπτές εξετάσεις (Άριστα 100)

1η κατηγορία: 85
2η κατηγορία: 80
3η κατηγορία: 80
4η κατηγορία: 70

Video Tests (Άριστα 100)


1η κατηγορία: 70
2η κατηγορία: 60
3η κατηγορία: 60
4η κατηγορία: 60