Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Από την Κ.Ε.Δ /Ε.Π.Ο. ανακοινώνεται ότι οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές που θα συμμετάσχουν στο ετήσιο σεμινάριο προεπιλογής 2010-2011 οφείλουν να προσκομίσουν τις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1) Διαιτητές-βοηθοί διαιτητές Super League, διαιτητές-βοηθοί διαιτητές 2ης κατηγορίας και διαιτητές 3ης κατηγορίας: ακτινογραφία θώρακος-τηλεκαρδίας, πρόσφατο τεστ κοπώσεως και υπέρηχο καρδιάς από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.
2) Διαιτητές και υποψήφιοι διαιτητές 4ης κατηγορίας, βοηθοί και υποψήφιοι βοηθοί 3ης κατηγορίας: ακτινογραφία θώρακος-τηλεκαρδίας, καρδιογράφημα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις και οφθαλμολογική εξέταση μόνο από δημόσιο νοσοκομείο με τη σχετική γνωμάτευση.